Rèm Cửa Hàn Quốc

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-80.png

RÈM NGANG TRIPLE INNOVISION 75MM

Giá: Liên Hệ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-76.png

RÈM NGANG TRIPLE INNOCENCE 75MM

Giá: 1,250,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-71.png

RÈM NGANG TRIPLE BLACKOUT

Giá: 1,360,000đ

Chất liệu 100% polyeste, chống nắng 100%. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-67.png

RÈM NGANG TRIPLE 80MM

Giá: 1,160,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-61.png

RÈM NGANG TRIPLE 55MM

Giá: 1,040,000đ

Chất liệu 100% polyeste, chống nắng 100%. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-57.png

RÈM NGANG SEOUL

Giá: 1,200,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-53.png

RÈM NGANG PICASSO

Giá: 1,280,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-49.png

RÈM NGANG ONEBAND

Giá: 1,240,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-44.png

RÈM DỌC KLIMIT

Giá: 2,650,000đ

Chất liệu 100% polyeste, chiều cao tối đa: 284cm Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo...

Xem

http://hoanggiadesign.net/wp-content/uploads/2018/04/rèm-cửa-hàn-quốc-39.png

RÈM DỌC ELISE PLAIN

Giá: 2,250,000đ

Chất liệu 100% polyeste. Hộp rèm, ống cuộn, thanh đáy bằng chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Dây kéo tải trọng 10kg, chất...

Xem